GIẢI THƯỞNG

Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2018

 Căn Hộ Cao Cấp Tốt Nhất
[King’s Town/The Dragon Hill City]

Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2017

Dự Án Được Thiết Kế Đẹp Nhất
[King’s Town/The Dragon Hill City]

Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2017

Dự Án Căn Hộ Cao Cấp Tốt Nhất Việt Nam
[Imperial Place]

Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2016

Căn hộ tầm trung tốt nhất Việt Nam
[Sky 9]

Chứng Nhận Công Trình Nhà Ở Xanh 2015

22% mức tiết kiệm năng lượng
28% mức tiết kiệm nước
35%  mức tiết kiệm đối với vật liệu
[City Tower]

Giải Thưởng Bất Động Sản Quốc Tế
2015-2016

Căn hộ thương mại giá hợp lý
[City Tower]

Giải Thưởng Bất Động Sản Quốc Tế
2015-2016

Căn hộ tốt nhất Việt Nam 2015
[First Home Thạnh Lộc]

Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2018

Căn Hộ Cao Cấp Tốt Nhất
[King’s Town/The Dragon Hill City]

Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2017

Dự Án Được Thiết Kế Đẹp Nhất
[King’s Town/The Dragon Hill City]

Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2017

Dự Án Căn Hộ Cao Cấp Tốt Nhất Việt Nam
[Imperial Place]

Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam 2016

Căn hộ tầm trung tốt nhất Việt Nam
[Sky 9]

Chứng Nhận Công Trình Nhà Ở Xanh 2015

22% mức tiết kiệm năng lượng
28% mức tiết kiệm nước
35%  mức tiết kiệm đối với vật liệu
[City Tower]

Giải Thưởng Bất Động Sản Quốc Tế
2015-2016

Căn hộ thương mại giá hợp lý
[City Tower]

Giải Thưởng Bất Động Sản Quốc Tế
2015-2016

Căn hộ tốt nhất Việt Nam 2015
[First Home Thạnh Lộc]

SỰ KIỆN NỔI BẬT